4 công cụ dòng lệnh hữu ích giám sát hiệu suất MySQL trong Linux

Có rất nhiều công cụ để theo dõi hiệu suất MySQL và khắc phục sự cố máy chủ, nhưng chúng không phải lúc nào cũng phù hợp hoàn hảo với nhà phát triển hoặc quản trị viên MySQL cho các nhu cầu chung của họ hoặc có thể không hoạt động trong một số trường hợp, chẳng hạn như giám sát từ xa hoặc qua web.

May mắn thay, có rất nhiều công cụ mã nguồn mở được tạo ra bởi cộng đồng MySQL để lấp đầy khoảng trống. Mặt khác, rất khó định vị các công cụ này thông qua tìm kiếm trên web, đó là lý do chúng tôi đã biên soạn 4 công cụ dòng lệnh để theo dõi thời gian hoạt động, tải và hiệu suất cơ sở dữ liệu MySQL trong Linux.

Thời gian hoạt động có nghĩa là cơ sở dữ liệu đã chạy và hoạt động trong bao lâu kể từ lần tắt hoặc khởi động lại lần cuối. Nhận thông tin về thời gian hoạt động là rất quan trọng trong nhiều trường hợp, vì nó giúp quản trị viên hệ thống kiểm tra trạng thái của cơ sở dữ liệu MySQL, bao nhiêu truy vấn mỗi giây mà cơ sở dữ liệu MySQL phục vụ, luồng, truy vấn chậm và nhiều thống kê khác.

1. Mytop

Mytop là một trong những công cụ theo dõi mã nguồn mở và miễn phí dựa trên bảng điều khiển (non-gui) dành cho  sở dữ liệu MySQL được viết bởi Jereme Zawodny bằng ngôn ngữ Perl. Mytop chạy trong một thiết bị đầu cuối và hiển thị số liệu thống kê về chuỗi, truy vấn, truy vấn chậm, thời gian hoạt động, tải, v.v. ở định dạng bảng, tương tự như chương trình hàng đầu của Linux. Điều này gián tiếp giúp quản trị viên tối ưu hóa và cải thiện hiệu suất của MySQl để xử lý các yêu cầu lớn và giảm tải máy chủ.

Mytop: Giám sát Mysql

Có các gói mytop dành cho các bản phân phối Linux khác nhau, chẳng hạn như UbuntuFedora và CentOS.

2. Mtop

Mtop (MySQL top) là một công cụ giám sát MYSQL Server theo thời gian thực dựa trên dòng lệnh, mã nguồn mở tương tự khác, được viết bằng ngôn ngữ Perl hiển thị kết quả ở dạng bảng giống như mytop. Mtop giám sát các truy vấn MySQL đang chiếm nhiều thời gian nhất để hoàn thành và loại bỏ các truy vấn đang chạy sau một thời gian nhất định.

Ngoài ra, nó cũng cho phép chúng ta xác định các vấn đề liên quan đến hiệu suất, thông tin cấu hình, thống kê hiệu suất và điều chỉnh các mẹo liên quan từ giao diện dòng lệnh. Hai công cụ này rất giống nhau, nhưng mtop không được bảo trì tích cực và có thể không hoạt động trên các phiên bản MySQL mới được cài đặt.

Xem trước mtop

3. Innotop

Innotop là một chương trình điều tra dựa trên dòng lệnh nâng cao trong thời gian thực để giám sát các máy chủ MySQL cục bộ và từ xa đang chạy trong công cụ InnoDB. Innotop bao gồm nhiều tính năng và đi kèm với các loại chế độ / tùy chọn khác nhau, giúp chúng ta theo dõi các khía cạnh khác nhau của hiệu suất MySQL để tìm ra những gì đang xảy ra với máy chủ MySQL.

Xem trước Innotop

4. mysqladmin

Mysqladmin là ứng dụng khách MySQL dòng lệnh mặc định được cài đặt sẵn gói MySQL để thực hiện các hoạt động quản trị như giám sát quy trình, kiểm tra cấu hình máy chủ, tải lại đặc quyền, trạng thái hiện tại, đặt mật khẩu gốc, thay đổi mật khẩu gốc, tạo / thả cơ sở dữ liệu, v.v. hơn.

Để kiểm tra trạng thái mysql cũng như thời gian hoạt động, hãy chạy lệnh sau từ thiết bị đầu cuối và đảm bảo bạn phải có quyền root để thực thi lệnh từ trình bao.

[root@localhost ~]# mysqladmin -u root -p version

Enter password:

Đầu ra mẫu

mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.1.61, for redhat-linux-gnu on i386

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its

affiliates. Other names may be trademarks of their respective

owners.

Server version          5.1.61-log

Protocol version  10

Connection        Localhost via UNIX socket

UNIX socket       /var/lib/mysql/mysql.sock

Uptime:                 20 days 54 min 30 sec

Threads: 1 Questions: 149941143  Slow queries: 21  Opens: 752  Flush tables: 1  Open tables: 745  Queries per second avg: 86.607

5. Tổng kết

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ giám sát tốt cho công việc của mình, bạn có thể sử dụng mytop và innotop. Hoặc tuy theo nhu cầu hoặc sở thích bạn có thể lựa chọn các công cụ khác để giám sát hệ thống MySQL của mình.