Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý hosting Direct Admin

Hosting là gói dịch vụ lưu trữ và duy trì website. Các nhà cung cấp hosting có nhiệm vụ đảm bảo nội dung của website được lưu trữ, backup, online 24/7. Hosting được tạo ra bằng cách chia nhỏ các server, vps bởi những phần mềm tạo gói hosting như: DirectAdmin, Cpanel, Webmin, Vestacp, aaPanel, Zpanel, Sentora,… nhằm tối ưu về tài nguyên và quản trị. Trong đó, DirectAdmin là một sản phẩm nổi bật với nhiều tính năng, mạnh mẽ, dễ sử dụng, và việc cài đặt cũng không quá khó. Trong bài viết này Viettelco hướng dẫn các bạn các bước cài đặt phần mềm DirectAdmin

Đăng ký bản quyền DirectAdmin

DirectAdmin là phần mềm có phí, để sử dụng ta cần đăng ký bản quyền trên trang chủ directadmin.com (hoặc có thể đăng ký dùng thử trong 30 ngày).

Ta vào trang directadmin.com đăng ký dùng thử và nhận được mail xác nhận tài khoản từ phía DirectAdmin:

Mail từ DirectAdmin.

Sau đó ta đăng nhập để cài đặt, quản lý thông tin bản quyền:

Cài đặt thông tin bản quyền.

Để cài đặt được DirectAdmin, ta cần có một server/vps cài hệ điều hành mà DirectAdmin hỗ trợ như CentOS, Debian/Ubuntu, FreeBSD,… và có một IP tĩnh (IP public). Server có cấu hình tối thiểu RAM 1GB, ổ cứng trống 2GB sau khi đã cài hệ điều hành. Server chưa cài bất cứ phần mềm, dịch vụ gì.

Yêu cầu về phân vùng ổ đĩa.

Trong phần cài đặt này sử dụng một Cloud Server từ suncloud.vn với cấu hình 2GB RAM, 15GB ổ cứng SSD, 2 vCPU và có một IP tĩnh và chạy hệ điều hành CentOS 7.5 64 bit.

Cài đặt DirectAdmin

– Update các bản vá mới nhất cho hệ thống:

[root@test-da ~]# yum update -y

– Tải bản cài đặt từ DirectAdmin:

[root@test-da ~]# wget https://www.directadmin.com/setup.sh

– Phân quyền cho file cài đặt:

[root@test-da ~]# chmod 755 setup.sh

– Chạy script setup.sh để cài đặt, để tùy chọn auto với điều kiện đã cài đặt trong DirectAdmin license. Nếu không để auto, quá trình cài đặt ta cần nhập client ID, license ID,…:

[root@test-da ~]# ./setup.sh auto

– Quá trình cài đặt có thể mất từ 20-30 phút. Sau đó có thông báo cài đặt thành công:

The following information has been set:

Admin username:   admin

Admin password:   xxxxxxxxxx

Admin email:      admin@sangpn.com

Server IP: 14.225.x.x

Server Hostname: da.sangpn.com

To login now, follow this link:

http://14.225.x.x:2222

Như vậy ta đã cài đặt thành công. Truy cập bằng trình duyệt để quản lý DirectAdmin:

Cài đặt, truy cập thành công DirectAdmin.

Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *