Hướng dẫn cài đặt Vcenter Server Appliance

Bạn muốn quản lý rất nhiều máy chủ ESXi cùng hàng trăm hàng ngàn máy chủ ảo (VM) đang được vận hành trên các ESXi Host ? Vậy đâu là giải pháp hữu hiệu để quản lý hạ tầng ảo hoá vSphere của VMware đây ?! May cho bạn là VMware có phát hành chương trình vCenter hỗ trợ bạn trong việc này. Trong bài viết này chúng ta sẽ bàn về việc cài đặt vCenter Server Appliance phiên bản 6.5 dùng để quản lý hạ tầng ảo hoá vSphere.

1. Cài đặt VM VCSA 6.5

Truy cập vào thư mục E:\vcsa-ui-installer\win32 để cài đặt vCenter Server Appliance

Bước 1: Click vào Install để cài đặt vCenter

Bước 2: Nhập thông tin máy chủ đã cài đặt ESXI vào các ô trống

Bước 3: Nhập thông tin bao gồm tên và password cho vCenter

Bước 4: Cấu hình network cho vCenter

Nhập địa chỉ IP của vCenter vào ô IP address

Bước 5: Hoàn thành cài đặt VM VCSA 6.5, bấm continue để kết thúc giai đoạn 1 và bắt đầu giai đoạn 2

3. Cấu hình VCSA

Bước 1: Cài đặt DNS và tạo bản ghi Host A

Bước 2: Bấm Next để cài đặt giai đoạn 2

Bước 3: Nhập thông tin SSO để cấu hình vCenter

Bước 4: Màn thông báo hoàn thành cài đặt, cấu hình vCenter