Hướng dẫn cấu hình DHCP failover trên Windows Server 2016

1. Tài nguyên cần chuẩn bị

2. Cài đặt và cấu hình Faiover

Bước 1: Cài đặt dịch vụ Failover Clustering trên 2 máy chủ

Bước 2: Cài đặt DHCP Server trên cả 2 máy 

Bước 3: Cấu hình Failover

Click chuột phải vào Ipv4 Chọn Configure Failover

Chọn Server dự phòng vào ô Partner Server

Chọn add server và tìm tên máy tính ở ô This server sau đó tìm

Chọn như hình dưới và nhập shared secret là chuỗi bảo mật để xác thực với Server chính

Check DHCP Server Standby sẽ có bản scope giống với DHCP chính

=>> Làm như các bước trên là đã hoàn thành cài đặt cấu hình Failover DHCP.

Chúc các bạn thành công!