Hướng dẫn cấu hình NICTeaming

NIC Teaming cho phép 2 hoặc nhiều NIC vật lý (Network Interface Card) liên kết với nhau, tạo thành 1 NIC logic có khả năng LoadBalancing và tăng HA (High Availability) cho hệ thống.

Dưới đây Viettelco hướng dẫn cấu hình NICTeaming chi tiết theo từng bước để các bạn có thể thực hiện thao tác trên máy của mình.

  1. Tài nguyên cần chuẩn bị

1 máy chủ cài đặt Windows Server 2016, máy chủ có tối thiểu 2 card mạng

  1. Cài đặt, cấu hình NicTeaming

Bước 1: Vào Local Server chọn Enable NIC Teaming

Bước 2: Tạo tên NIC Teaming để gom 2 card vật lý thành 1 card logic

Bước 3: Đặt tên và Check tickbox 2 card mạng, chọn Teaming mode LACP

Bước 4: Kiểm tra Card mạng sau khi đã cấu hình xong NICTeaming

Vào Control Panel -> Network and Sharing Center để kiểm tra cấu hình NICTeaming

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *