Kiểm tra phần mềm độc hại tồn tại trên PC bằng Windows Defender

Windows Defender Antivirus hiện được gọi là Windows Security là phần mềm phát hiện và loại bỏ phần mềm độc bại trên Windows 10. Ta có thể theo hõi hiệu suất của Defender cùng danh sách cảnh báo mọi mối đe dọa mà tiền tiện ích phát hiện trên PC. Dưới đây là cánh để kiểm tra thông tin cảnh báo.

Xem phần mềm độc hại bằng Windows Defender

Bước 1:

Đầu tiên, hãy mở menu Start và nhập Windows Security. Chọn ứng dụng Windows Security xuất hiện.

(Lưu ýWindows Defender hiện được gọi là Windows Security).

Mở menu Start và nhập Windows Security

Bước 2:

Sử dụng thanh bên trong Windows Security, hãy chọn Virus & Threat Protection. Sau đó nhấp vào Protection History. (Trên các phiên bản cũ hơn của Windows 10, lựa chọn này sẽ có tên là Threat History thay thế).

Chọn Virus & Threat Protection

Bước 3:

Trên màn hình Protection History, bạn sẽ thấy một danh sách đầy đủ các mối đe dọa mà Windows Defender đã xác định trên PC.

Danh sách các mối đe dọa xuất hiện trên trang Protection History

Kiểm tra thông tin trên trang Protection History

Nếu trang Protection History trống, đừng lo lắng. Đó có lẽ là tin tốt. Nhưng nếu bạn có các mối đe dọa và muốn xem thêm thông tin về một phần mềm độc hại cụ thể, hãy nhấp vào mũi tên hướng xuống bên cạnh mục đó. Một chế độ xem chi tiết sẽ xuất hiện.

Bạn có thể xem chi tiết về mối đe dọa

Nếu bạn có một danh sách lớn các mối đe dọa đã được xác định, có thể sẽ hữu ích khi sử dụng nút Filters để thu hẹp nhóm mối đe dọa mà bạn muốn xem. Ví dụ, bạn có thể chọn Quarantined để chỉ xem các mối đe dọa đã được cách ly hoặc lọc theo mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa.

Có thể sử dụng bộ lọc để tìm ra các mối đe dọa bạn quan tâm

Ngay cả khi trang Protection History của bạn có đầy các mối đe dọa, bạn có thể yên tâm hơn một chút khi biết rằng Windows Defender đang tích cực hoạt động. Để bảo vệ tốt hơn nữa, hãy xem xét bổ sung cho Defender bằng chương trình chống phần mềm độc hại thứ hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.