Phần mềm giám sát SolarWinds

SolarWinds là một công ty công nghệ Mỹ phát triển các phần mềm giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Các tool của hãng được sử dụng rất phổ biến trong ngành CNTT.

1. Một số sản phẩm phổ biến của Solarwinds

Network Performance Monitor: Giảm sự cố mạng và cải thiện hiệu suất với phần mềm giám sát mạng tiên tiến.

Server & Aplication monitor: Khả năng biểu hiện chi tiết hiệu năng của các ứng dụng thương mại hoặc tuỳ chỉnh. Khả năng theo dõi Private, Public và Hybrid Cloud.

Database Performance Analyzer: Chẩn đoán và tối ưu Database. Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp trên nhiều môi trường khác nhau như vật lý, ảo hoá và cloud.

Virtualization Manager: Xác định và khắc phục các lỗi của môi trường ảo hoá Hyber-V, VMware & vShere. Khả năng kiểm soát và sắp xếp cho môi trường ảo hoá.

Network Bandwith Analyzer Pack: Khả năng điều chỉnh các báo cáo lưu lượng mạng. Hỗ trợ đa luồng, đa nhà cung cấp.

Storage Resource Monitor: Tập trung báo cáo thông tin lưu trữ từ các nhà cung cấp & thiết bị. Xác định chuẩn xác nơi lưu trữ bị thắt nút.

Network Configuration Manager: Khả năng cấu hình & thay đổi mạng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Thông báo sự thay đổi cấu hình mạng theo thời gian thực.

Security Event Manager: Đơn giản các file log và giúp bạn xác định nhanh chóng các vấn đề bảo mật. Khả năng thiết lập các ngoại lệ cùng báo cáo mạnh mẽ giúp bạn đáp ứng các yêu cầu khắc khe nhất.

2. Một số Tool IT nổi bật của Solarwinds

Web Help Desk: Tạo vé help desk & quản lý tài sản CNTT.

Dameware Remote Support: Công cụ quản lý hệ thống & điều khiển từ xa.

Dameware Remote Everywhere: Hỗ trợ từ xa dựa trên Cloud, nhanh chóng, dung lượng cài đặt nhẹ.

Engineer’s Toolset: 60 công cụ chẩn đoán & xử lý sự cố mạng cần thiết.

Kiwi Syslog Server: Quản lý log tập trung cho máy chủ & các thiết bị.

Network Topology Mapper: Tự động vẽ sơ đồ mạng chỉ trong vài phút.

Serv-U Managed File Transfer: Chuyển tập tin an toàn trong & ngoài công ty.

ipMonitor: Giám sát CNTT cho mạng, máy chủ & ứng dụng.

Pingdom: Giám sát hiệu suất website.

PaperTrail: Quản lý Log được lưu trữ trên Cloud.

AppOptics: Ứng dụng liền mạch & giám sát cơ sở hạ tầng cùng khả năng hiển thị toàn diện.

Loggly: Giám sát & phân tích log được lưu trên Cloud.

3. Điểm nổi bật của Solarwinds

Phần mềm giám sát mạng tập trung, quản lý đơn giản có thể tùy chỉnh: Bảng điều khiển, chế độ xem và biểu đồ hiệu suất mạng dựa trên web có thể tùy chỉnh.

Dự báo năng lực tự động, cảnh báo và báo cáo: Tự động tính toán ngày cạn kiệt bằng cách sử dụng ngưỡng tùy chỉnh dựa trên mức sử dụng cao nhất và trung bình.

Tương quan dữ liệu mạng chồng chéo: Tăng tốc xác định nguyên nhân gốc bằng cách kéo và thả các số liệu hiệu suất mạng trên một dòng thời gian chung để tương quan trực quan ngay lập tức trên tất cả dữ liệu mạng của bạn.