Hướng dẫn cài đặt Domain Controller vào Windows Server 2016

  1. Tài nguyên cần chuẩn bị

1 máy chủ cài đặt Windows Server 2016

  1. LAB và cài đặt, cấu hình Domain

Bước 1: Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services

Bước 2: Nâng cấp máy chủ lên máy chủ domain

Vào Promote this server to a domain controller

Chọn Add a new forest và nhập domain Viettelco.local

Các bước tiếp theo next đến phần cài đặt

Check máy tính sau khi đã lên domain

Bước 3: Vào Tool chọn Active directory user and computer để cài đặt OU, Group, User

Bước 4: Tạo OU

Click chuột phải vào domain chọn New -> Organizational Unit

Đặt tên cho OU

Bước 5: Tạo Group

Vào New -> Group để tạo mới group

Đặt tên cho Group

 

Bước 6: Tạo user và thêm user vào group

Chuột phải vào màn hình trắng bên phải chọn New -> User

Đặt tên cho user

Đặt password cho user

Thêm User vào Group

Click chuột phải vào User chọn Add to a Group

Nhập tìm Group IT

Bước 7: Join user vào domain

Trỏ DNS máy client về IP của Server

Nhập domain vào computer máy client để join domain

Check máy client sau khi đã join domain

Hướng dẫn cài đặt Domain Controller vào Windows Server 2016

  1. Tài nguyên cần chuẩn bị

1 máy chủ cài đặt Windows Server 2016

  1. LAB và cài đặt, cấu hình Domain

Bước 1: Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services

Bước 2: Nâng cấp máy chủ lên máy chủ domain

Vào Promote this server to a domain controller

Chọn Add a new forest và nhập domain Viettelco.local

Các bước tiếp theo next đến phần cài đặt

Check máy tính sau khi đã lên domain

Bước 3: Vào Tool chọn Active directory user and computer để cài đặt OU, Group, User

Bước 4: Tạo OU

Click chuột phải vào domain chọn New -> Organizational Unit

Đặt tên cho OU

Bước 5: Tạo Group

Vào New -> Group để tạo mới group

Đặt tên cho Group

 

Bước 6: Tạo user và thêm user vào group

Chuột phải vào màn hình trắng bên phải chọn New -> User

Đặt tên cho user

Đặt password cho user

Thêm User vào Group

Click chuột phải vào User chọn Add to a Group

Nhập tìm Group IT

Bước 7: Join user vào domain

Trỏ DNS máy client về IP của Server

Nhập domain vào computer máy client để join domain

Check máy client sau khi đã join domain

Cách cấu hình cài đặt mạng trong windows server 2016

Cấu hình cài đặt mạng là một trong những bước đầu tiên bạn cần thực hiện trên Windows Server 2016.

Cho dù bạn đang sử dụng phiên bản GUI hay Core, Cấu hình địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, và DNS Server, đều phải cấu hình Network từ những bước đầu tiên khi cài đặt Server.

Trong bài viết hôm nay, bạn sẽ thấy cách thay đổi cài đặt mạng IPv4 cơ bản cho Windows Server 2016 của bạn bằng GUI, PowerShell, Sconfig và command prompt.

Cấu hình và cài đặt mạng bằng giao diện

Ok, quá trình này là đơn giản hơn, nhưng tôi đề cập đến nó để làm cho bài viết đầy đủ hơn.

Bấm chuột phải vào biểu tượng mạng trong vùng thông báo, rồi bấm Open Network and Sharing Center.

Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào Change adapter settings để hiển thị các bộ điều hợp mạng khả dụng của máy.

Bấm chuột phải vào bộ điều hợp bạn sắp thay đổi cài đặt IP và sau đó bấm Properties.

Click vào Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) và sau đó là nút Properties 

Tại đây, bật Sử dụng địa chỉ IP sau và nhập địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ, subnet mask, default gateway and DNS servers.

Vậy là xong.

Cấu hình cài đặt mạng bằng PowerShell

Trước tiên, chúng tôi cần xác định số Interface Index cho bộ điều hợp mạng mà chúng tôi muốn và sau đó dựa vào đó, chúng tôi sẽ tiến hành thiết lập nó.

Bằng cách nhập lệnh ghép ngắn Get-NetIPConfiguration, bạn có thể thấy các cài đặt IP hiện tại của tất cả các bộ điều hợp mạng của máy. Lưu ý InterfaceIndex.

Hoặc, nhập lệnh ghép ngắn Get-NetAdapter để xem các bộ điều hợp mạng có sẵn. Lưu ý số một lần nữa trong ifIndex .

Để đặt địa chỉ IP, Subnet (PrefixLength) và Default Gateway, hãy nhập lệnh sau bằng cách thay đổi địa chỉ theo mạng riêng của bạn.

NewNetIPAddress InterfaceIndex 2 IPAddress 192.168.2.100 PrefixLength 24 DefaultGateway 192.168.2.1

Để thiết lập DNS Server, hãy sử dụng lệnh Set-DnsClientServerAddress sau đây.

SetDnsClientServerAddress InterfaceIndex 2 ServerAddresses 192.168.2.10, 192.168.2.11

Bạn có thể sử dụng lại lệnh ghép ngắn Get-NetIPConfiguration để xác nhận rằng nó đã khai báo các cài đặt chính xác.

Cấu hình cài đặt mạng bằng công cụ SConfig

Để có quy trình tương tác nhiều hơn, bạn có thể sử dụng công cụ SConfig thông qua PowerShell. Gõ SCONFIG và nhấn Enter.

Để thay đổi cài đặt mạng, nhập số 8 tương ứng với Cài đặt mạng .

Nhập số chỉ mục của bộ chuyển đổi bạn muốn thiết lập.

Sau đó sử dụng Tùy chọn 1 và 2 để đặt địa chỉ IP, Mặt nạ mạng con, Cổng mặc định và máy chủ DNS của bộ điều hợp. Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đi sâu hơn vào tác phẩm này, nó khá dễ dàng và trực quan.

Định cấu hình cài đặt mạng bằng Command Prompt

Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng lệnh Netsh.

Đầu tiên, chạy lệnh sau để lưu ý tên của bộ chuyển đổi bạn sẽ thiết lập. Trong trường hợp của chúng tôi là Ethernet0.

netsh interface ipv4 show config

Để thay đổi địa chỉ IP, Subnet Mask và Gateway mặc định, hãy nhập lệnh sau bằng cách thay đổi địa chỉ theo cài đặt của bạn.

netsh interface ipv4 set address name = “INTERFACE NAME” static IP_ADDRESS SUBNET_MASK GATEWAY

Ví dụ, nó sẽ là như thế này.

netsh interface ipv4 set address name = “Ethernet0” static 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1

Tiếp theo, để định cấu hình DNS Server, sử dụng lệnh sau.

netsh interface ipv4 set dns name = “INTERFACE NAME” static DNS_SERVER

Ví dụ sẽ như thế này

netsh interface ipv4 set dns name = “Ethernet0” static 192.168.2.10

Để cấu hình DNS Server, hãy sử dụng lệnh sau.

netsh interface ipv4 set dns name = “INTERFACE NAME” static DNS_SERVER index = 2

Tương tự như ví dụ trước.

netsh interface ipv4 set dns name = “Ethernet0” static 192.168.2.11 index = 2

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng lại lệnh đầu tiên để xác nhận rằng cài đặt của bạn là chính xác.

Vậy là bạn đã hoàn thành việc cấu hình mạng windows server 2016 với các bước chi tiết và rất đơn giản phải không nào?  Chúc các bạn thành công.