VMware vSphere Data Protection

VMware vSphere Data Protection Advanced cung cấp tính năng backup và khôi phục dữ liệu, tính dễ dàng và hiệu quả trong việc sử dụng đã được chứng minh trên các máy ảo và các ứng dụng quan trọng. Đây là sản phẩm được VMware thiết kế để sử dụng cho việc backup onsite và offsite dữ liệu, đảm bảo cho dữ liệu trên hệ thống luôn an toàn và bảo mật.

1. Công nghệ của VMware vSphere Data Protection Advanced

– Bảo vệ các máy ảo một cách đáng tin cậy với công nghệ tiên tiến được thiết kế đặc biệt cho VMware vSphere và được cung cấp bởi EMC Avamar, một giải pháp backup và khôi phục có tính tránh trùng lặp dữ liệu dẫn đầu thị trường.

– Backup và khôi phục hiệu quả: Giảm các yêu cầu về hệ thống lưu trữ backup đáng kể với tính năng tránh trùng lặp dữ liệu dẫn đầu ngành, tính sẵn sàng kéo dài. Rút ngắn thời gian backup và khôi phục.

– Quản lý đơn giản: Quản lý và thiết lập dịch vụ backup và khôi phục đơn giản với 2 lần click chuột từ cùng một giao diện trên toàn bộ hạ tầng ảo: vSphere Web Client.

–  Ứng dụng nhận thức: Đảm bảo backup thống nhất các ứng dụng và khôi phục Microsoft SQL Server và Microsoft Exchange Server.

2. Tính năng của VMware vSphere Data Protection Advanced

a. Backup và khôi phục hiệu quả

– Tính năng tránh trùng lặp dữ liệu: sử dụng phương pháp tránh trùng lặp dữ liệu từ phía khách hàng và toàn cầu để giảm tác động tới hạ tầng mạng và hệ thống lưu trữ backup nhưng vẫn cung cấp tính năng tránh trùng lặp dữ liệu cao nhất.

– Tích hợp vSphere API để bảo vệ dữ liệu: Tăng tốc độ backup bằng cách loại bỏ bớt quá trình backup máy ảo, cho phép backup 8 máy ảo trên một thiết bị ảo.

– Thay đổi quá trình theo dõi và backup theo một khối: phối hợp với tính năng tránh trùng lặp dữ liệu có độ dài biến đổi để gửi một thay đổi khối tới thiết bị VDP Advanced.

– Thay đổi quá tình theo dõi và khôi phục theo khối: chỉ khôi phục những delta thay đổi theo khối giữa trạng thái hiện tại của máy ảo và lần backup cuối, giảm thời gian khôi phục tới 30 lần so với khôi phục đầy đủ máy ảo.

b. Quản lý đơn giản

– Tích hợp vSphere: Có được một tầm nhìn toàn diện và ngay lập tức toàn bộ hạ tầng vSphere, bao gồm quá trình backup và khôi phục, chỉ với một giao diện, nhờ tích hợp đầy đủ vCenter Server và quản lý chủ động thông qua vSphere web client.

– Triển khai dễ dàng: triển khai máy ảo chỉ với cấu hình thấp và điểm để triển khai.

– Dễ dàng sử dụng: Việc khởi tạo backup dễ dàng và hiệu quả dựa trên thuật sĩ (wizard), với chính sách tùy chọn dựa trên các kế hoạch đã thiết lập.

– Một bước khôi phục: cho phép trình duyệt dễ dàng khôi phục file và máy ảo sang máy ảo ban đầu hoặc một máy ảo mới.

–  Khôi phục trong gói dịch vụ tự phục vụ: Tạo điều kiện khôi phục trong gói dịch vụ tự phục vụ được thực hiện bởi người sử dụng, như các ứng dụng quản trị hệ điều hành khách và chủ, giảm tải các yêu cầu khôi phục cho bộ phận CNTT.

3. Ứng dụng nhận thức

– Agent for Microsoft SQL and Exchange: bảo vệ các ứng dụng quan trọng với các Agent của ứng dụng xác định. Các Agent nhẹ cài đặt bên trong dữ liệu tránh trùng lặp của máy ảo, di chuyển các khối thay đổi tới thiết bị VDP Advanced. VDP Advanced đạt được tính năng tránh trùng lặp dữ liệu ở mức cao nhất.

– Thống nhất ứng dụng: Sử dụng backup và khôi phục với các mức để đảm bảo tình trạng thống nhất ứng dụng để đảm bảo các ứng dụng quan trọng của Doanh nghiệp được bảo vệ một cách đáng tin cậy.

– Khôi phục của các điều khoản riêng: Đạt được mức khôi phục mà doanh nghiệp cần để giữ các ứng dụng được an toàn. Microsoft Exchange Server Agent cung cấp Database riêng với các tùy chọn để khôi phục các Exchange Database đặc biệt để thực hiện khôi phục hộp thư và tin nhắn. Các Agent Microsoft SQL Server cho phép khôi phục toàn bộ ứng dụng, Database riêng.